Strateegia & terviklahendused

Turunduses on palju muutunud ja just digiturunduse valdkond muutub väga kiirelt. Aina rohkem ettevõtteid suunab oma turunduseelarve digisse. Seega sealne konkurents tarbija tähelepanu võitmiseks üha suureneb. Heade tulemuste saavutamiseks on vaja rohkem kogemusi ja teadmisi kui kunagi varem. Iga kuu lisandub juurde uusi võimalusi, mida katsetada. Taktikad, mis enne töötasid, ei too enam tulemusi. Käes on aeg, mil tuleb vähendada taktikalisi tegevusi ning hakata planeerima ja ellu viima strateegiat, mis ei tööta ainult täna, vaid ka tulevikus. Päeva lõpuks eristab just õige strateegia võitjad kaotajatest.

Strateegia peab lähtuma ettevõtte ärilistest eesmärkidest

Digiturunduse strateegia tuleb paika panna vastavalt ettevõtte ärilistele eesmärkidele ja hetke olukorrale. Olemasolevat infot analüüsides ja soovitud eesmärke teades saame välja valida sobivad digikanalid ja paika panna taktikalised tegevused, mis toetavad pikaajalist plaani ning lõppeesmärki. Heas digiturunduse plaanis on mõeldud järgmistele osadele:

  1. Ettevõtte unikaalsed müügiargumendid, konkurendid, sihtgrupp ja ostupersoonid ning ärilised eesmärgid
  2. Veebileht, selle otsingumootoritele optimeerimine (SEO) ja kliendi teekond alates esimesest kokkupuutest ettevõttega
  3. Inbound, e-posti, sotsiaalmeedia, sisu- ja mobiiliturundus ning digimeedia kasutamine
  4. Igakuised turundustegevused ja/või ühekordsed kampaaniad ning põhilised mõõdikud tulemuste analüüsimiseks
  5. Tehnoloogia kasutamine, turunduse ja müügi automatiseerimine ning vastutusvaldkonnad

Partneri valik strateegia väljatöötamiseks ja teostamiseks

Alati, kui soovid ettevõttega areneda, siseneda uuele turule või hakata eksportima, on oluline läbi mõelda, kellega koos seda teha. Võid palgata uue töötaja, alustada koostööd freelancer’i või agentuuriga. Kui sul õnnestub leida inimene, kellel on vajalikud teadmised kõigist sinu ettevõtte jaoks olulistest veebiarenduse ja digiturunduse valdkondadest, on muidugi hästi, kuid kui palju selliseid inimesi ikka leidub? Nii otsustavadki paljud ettevõtted agentuuri kasuks, kus mitmekülgse meeskonna iga liige saab aru digimaailma tervikust ja valdab hästi mingeid konkreetseid osasid digiturunduses.

Koos tasemel agentuuriga saad välja töötada strateegia ja plaani, kus kõik digikanalid ja turundus- ning müügitegevused on omavahel seotud ja toetavad ettevõtte arengut ning äriliste eesmärkide täitmist. Kindla ja usaldusväärse partneriga vabaneb sul ressursse ning jääb rohkem aega, et tegeleda oma äri arendamisega.

WSI on kindel ja pikaajaline turunduspartnerDigiturunduse strateegia

WSI digiturunduse terviklahendused põhinevad aastakümnetepikkusel kogemusel ja suurepärastel tulemustel. Oleme ettevõtetele kindel ja pikaajaline turunduspartner. Suur osa meie käibest tuleb püsiklientidelt, kellega koos oleme juba aastaid kasvanud ja digiturunduses aina paremaid tulemusi saavutame. Alates 2008. aastast oleme aidanud sadadel Eesti ja välismaa ettevõtetel muuta interneti nende põhiliseks turundus- ja müügikanaliks, seejuures näinud alljärgnevaid tulemusi meie klientidel:

Tervikut on vaja mõista, kuid sellest ei pea alustama

Digiturundus võimaldab turundada tulemuslikult ja personaalselt, kuid see eeldab läbimõeldud plaani, tulemuste analüüsimist ja pidevat plaani täiendamist. Kuigi digiturundus hõlmab endas väga palju erinevaid tegevusi, ei pea kohe kõigest alustama. Õpime alguses koos kõndima, siis jooksma ja kõige lõpus lendame.

Kui soovid hakata planeerima ja ellu viima toimivat digiturunduse strateegiat, jäta oma kontaktandmed lehe allosas – saame kokku, arutame võimalusi ja vaatame, kas saame üksteisele kasulikud olla.

©2017 WWW Marketing OÜ

WSI Online on nüüd digile spetsialiseerunud reklaamiagentuur IMPACT 80/20.
Vaata IMPACT8020.com