Kas koostöö mitme digiturunduse agentuuriga on tulemuslik?

08.11.2017 / Karolin Kondrat

Tänases blogis selgitame, miks 1+1+1 ei võrdu alati kolm ehk miks koostöö mitme digiturunduse agentuuriga ei too alati kliendi jaoks parimaid tulemusi. Sellel teemal arutleb Egert Tüll, kes on WSI Online digiturunduse agentuuris üle 8 aasta kogemusi hankinud. Seetõttu on tal jagada ka palju huvitavaid näiteid, mis räägivad ühe või teise variandi kasuks. Samuti räägib Egert, millele üldse kulub ühe turunduskonsultandi aeg agentuuris. Ehk avaldame veidi, kuidas töötab üks terviklahendust pakkuv digiagentuur.

Sinu kogemusest lähtudes, kas ettevõttel on mõistlikum teha koostööd ühe digiturunduse agentuuriga ja võtta võimalusel kõik digiturunduse teenused sealt või mitme erinevaga? Mis on peamised plussid ja miinused mõlema variandi puhul?

koostoo-mitme-digiturunduse-agentuuriga-1Minu kogemus näitab, et kindlasti võidavad need ettevõtted, kes võtavad teenust ühest või maksimaalselt kahest agentuurist. Need plussid, mis räägivad sellise variandi kasuks, hakkavad pihta juba esimesest kohtumisest, kus klient räägib ära oma soovid, ootused ja eesmärgid. Kui klient peaks minema selle sama jutuga näiteks viide erinevasse agentuuri, millest igaüks teeb ainult ühte kindlat osa, siis see on kliendile ju tohutu ajakulu. Samamoodi on keeruline võita viie erineva agentuuri usaldust.

Pluss ühe agentuuri eelistamise kasuks on seotud tulemuste mõõtmise ja analüüsimisega. Pahatihti on nii, et erinevad agentuurid mõõdavad ja kaardistavad erinevaid numbreid, näiteks üks jälgib klikke ja teine konversioone. See teeb kliendi jaoks tulemuste haldamise väga keeruliseks. Digimaailmas on neid numbreid ju nii palju ja kliendile võib jääda segaseks, mis see kõige tähtsam siis on, mida jälgida. Kui kindlad protsessid on paika pandud ühe agentuuriga, siis kindlasti on kliendil oluliselt lihtsam pildist aru saada.

Kui sa teed mitme erineva agentuuriga koostööd, siis seal on päris palju sellist halli ala. Arusaamatuks võib isegi jääda, mis osa täpselt mingi agentuur teeb, kuna digiturunduses on teatud osad omavahel väga lähestikku seotud ja mingid teenused kattuvad. Seega võib olla kliendil keeruline aru saada, mis osa eest keegi vastutab. Selline olukord võib tekkida isegi siis, kui on kindlalt paigas, mis teenust iga agentuur teeb. Just selline kogemus on mul ühe kliendiga hiljuti olnud, kes tegi koostööd mitme erineva agentuuriga. Ja sel juhul on keeruline ka häid tulemusi tuua.

Ma ei soovita teha koostööd 4-5 erineva agentuuriga, sest minu silmis pole see jätkusuutlik, aga ma olen nõus, et võib-olla üks partner on vähe. On siuke väljend, et printer-skänner-koopiamasin ei tee midagi hästi. WSI küll pakub küll digiturunduse terviklahendust, aga kui mõni agentuur on näiteks 10 aastat ainult spetsialiseerunud sotsiaalmeediale, siis suure tõenäosusega ta võib tuua selles valdkonnas paremaid tulemusi.

Kas see, kui võtta kogu lahendus ühest agentuurist, mängib märgatavat rolli ka tulemustes?

Ma usun küll. Isegi, kui klient võtab ühest agentuurist mitut teenust, siis seda ei tee ju üks inimene. Võib-olla 4-5 inimest tegelevad selle projektiga. Selle taga töötab üks kindel tiim, kes kõik omavahel ka igapäevaselt suhtlevad. See soodustab kahtlemata info liikumist ja üheskoos suudetakse mõelda kliendile välja ka paremaid lahendusi. Tänu sellisele sünergiale tulevad samuti paremad tulemused. Minu arvates just meeskonnatöö on siinkohal see võti.

Nagu ma eelnevalt mainisin, kui üks agentuur pakub erinevaid teenuseid, siis tulemusi mõõdetakse ikkagi ühtemoodi. Samamoodi näeb üks agentuur paremini tervikpilti. Nii on lihtsam mõista, milline teenus töötab kõige paremini. Ehk siis väga selgelt on aru saada, milline teenus on kliendi jaoks kasumlik ja kuhu seetõttu rohkem panustada tasub.

On levinud arvamus, et digiturunduse teenus on kallis ja seepärast loobutakse sellest võimalusest. Kas see on tõesti nii või on pigem tegemist eksliku arvamusega?

koostöö-mitme-digiturunudse-agentuuriga-2Kallis on väga suhteline mõiste. Ka meil on erineva suurusega kliendid, kellel on erinevad eelarved ja sellest sõltub, mis kelle jaoks kallis on. Minu arvamus on, et digisse investeerimine ei ole kallis. Toon selle õigustamiseks välja ühe võrdluse. Oletame, et ettevõte investeerib 1000 eurot kuus mõnda digiturunduse agentuuri teenusesse. Selle eest ta saab mitu erinevat kogemustega spetsialisti, kes siis hakkavad tema eesmärgi nimel töötama. Vastandina võtab klient omale töötaja, kellele ta maksab samuti näiteks 1000 eurot kuus palka. 1000-eurose palga puhul on juba palgafond umbes 1700 eurot. Juba selle arvelt maksab ta rohkem. Teiseks üks inimene ei saa olla peast agentuur. Vahet pole, mis kogemustega inimene on, üks inimene ei suuda kindlasti kõiges olla väga hea. Üks inimene ei ole kindlasti suuteline tegema viie inimese tööd. Lisaks usun ma, et agentuur on palju motiveeritum seda tööd tegema. Oma töötaja võib iga kell ära minna ja siis on vajalik ju kiiresti uus inimene leida, et tulemused ei kannataks. Isegi, kui agentuuris mõni töötaja vahetub, siis agentuur jääb ikka alles ning kliendi asjadega tegeletakse edasi ja midagi kaduma ei lähe.

Digi on kindlasti väga hea investeering. Selle põhjendamiseks toon ma taaskord ühe näite oma kogemusest. Aastaid tagasi tulid mulle kaks klienti, kes mõlemad alustasid üsna tagasihoidlikult. Nendest üks hakkas iga aastaga aina rohkem ja rohkem digisse panustama, sest ta nägi selles potentsiaali. See investeering tasus ka ära, sest ettevõtte päringud kasvasid mitmekordselt. Teine ettevõte on aga otsustanud samale tasemele jääda ja seega on ka tema tulemused jäänud samaks. Sellest näitest tuleb selgelt välja, et mida rohkem panustada, seda rohkem saab ka tagasi. Ja iga ettevõtte eesmärgiks on ju kasv. Selleks, et digi oleks kasumlik, ei pea kindlasti alustama suurelt ja kohe tervet kompotti võtma. Hiljem, kui eelarve on suurem, saab alati ka teisi teenuseid proovida. Kuid siinkohal on väga oluline mõista, kuhu ikkagi panustama peab, et see kliendile parimaid tulemusi tooks. Kokkuvõtvalt soovitan mina kindlasti digisse investeerida, et oma ärilisi eesmärke saavutada.

Millele üldse kulub ühes digiturunduse agentuuris ühe projektijuhi aeg? Millist rolli ta mängib?

See on väga hea küsimus, sest selle puhul levib samuti ekslik arvamus nagu projektijuht ainult istuks ja jooks kohvi. WSI-s see konsultant, kes tegeleb projektijuhtimisega või siis turundusjuhtimisega meie kontekstis, ei ole ainult inimene, kes saadab iga kuu arveid välja ja vastab kliendi e-kirjadele. Kui kliendi projektiga tegeleb mitu inimest, siis turunduskonsultandi eesmärk on aru saada tervest projektist, näha seda üldpilti ja selle põhjal pakkuda välja neid uusi lahendusi kliendile, et võimaldada tema ettevõttele järjepidevat kasvu. Kui turunduskonsultant näeb, et mingi suund toimib paremini kui teine, siis pakub ta välja kohendusi, kuhu tasub rohkem rõhku panna. Turunduskonsultandi roll on ka raporteerida ja arusaadavaid järeldusi kliendile jagada sellest raportist. Võib öelda, et digimaailmas on ühel projektijuhil väga oluline roll ja ta on kliendi jaoks see võtmeisik.

Kui soovid investeerida digiturundusse, kuid tunned, et vajad sellega abi, siis võta meiega ühendust! Aitame Sind hea meelega!

Turundussaade IMPACT 80/20!

IMPACT 80/20 saadet külastas meie esikulturist Ott Kiivikas. Loe saatest kokkuvõtet, et teada saada, kas tema edu taga on õnn või teadlik tegutsemine! Samuti jagas Ott saates mitmeid soovitusi nii ettevõtjatele, sportlastele kui kiire eluviisiga inimestele.

LOE SAATEST KOKKUVÕTET!

©2017 WWW Marketing OÜ