WSI Lifecycle – Kuidas kasvatada oma äri internetis?

WSI Lifecycle – Kuidas kasvatada oma äri internetis?

WSI Lifecycle – Kuidas kasvatada oma äri internetis?

17. märts 2014, Kristjan-Paul Raude, Analüütika, Kodulehed, Makstud meedia - PPC, SEO, Strateegia

WSI elutsükkel väikeInternetiturunduse teenusepakkujaid ja veebiarendajaid on isegi meie mikroturul rohkem kui küll. Kliendina, kes ei ole digitaalmaailmaga kuigi palju kursis, on väga raske orienteeruda ja kaardistada oma olukorda. Iga ettevõte soovib kasvatada oma äri ning internet pakub selleks suurepäraseid võimalusi. Kuidas neid võimalusi ära kasutada ja kuidas leida endale usaldusväärne partner, on aga hoopis omaette küsimus.

WSI on loonud unikaalse strateegia, mis aitab kaardistada ettevõtte hetkeolukorda ning vastavalt ettevõtte eesmärkidele suunata tegevus kõige tulemuslikemasse kanalitesse. Mida see tähendab?

WSI Lifecycle

WSI Elutsükkel on loodud 2002 aastal ning põhineb WSI digitaalturunduse spetsialistide kogemustel. Elutsükkel on jaotatud 6 faasiks, kus iga tsükkel põhineb eelneval ning kokku moodustub terviklik turundusplaan, mis täidab su ettevõtte eesmärke ja on mõõdetav. See tähendab, et ettevõtte nähtavus internetis paraneb, mis toob läbi uute kanalite rohkem kliente ja kasvatab ettevõtte kasumit.

wis_infographicvfinal_clean_est

1. Kaardistame

Esimene tsükkel kujutab ettevõtte olukorra kaardistamist ehk online profiili loomist. Profiili loomine aitab meil mõista, millises olukorras ettevõte parasjagu on ja mis on ettevõtte eesmärgid internetis. Esimese tsükli tulemusel on meil olemas ülevaade sihtrühmast, kelleni jõuda ja võimalikud kanalid, mida selleks kasutada.

2. IBA – Internet Business Analysis

IBA ehk internetiäri analüüsi käigus hindame põhjalikumalt ettevõtte olemasolu internetis, analüüsime seniseid kampaaniaid ja uurime lähemalt konkurentide tegevust. IBA käigus esitame ettevõtte kohta erinevaid küsimusi, mis aitab meil paremini teie äri mõista. Samuti teostame analüüsi, mis näitab, kuidas kliendid teie ettevõtet tajuvad ning kuidas teieni jõuavad. Analüüsime teie teenuseid ja aitame kaardistad, milliste tegevustega tõsta tulemuslikkust. Tulemuseks on suurem pilt ettevõttest, mille põhjal luuakse strateegia, milliseid kampaaniaid ja turunduskanaleid kasutada ettevõtte eesmärkide täitmiseks.

3. Ehitame

Ehitamise faasis jaotame eelmises etapis paika pandud strateegia konkreetseteks tegevusteks. Siin tuvastatakse, kes peab projekti jaoks milliseid tegevusi tegema, mis on ajaraam ja kuidas kogu projekt kellavärgina tööle panna. Selleks kogume kõigepealt erinevaid vahendeid, olgu selleks sisu, disain, tehnilised seadistused vm. Kui ressursid on kogutud, on aeg tegevused koordineerida ja luua kampaania tegevuskava. Enne veel, kui kampaaniaga alustame, vaatame projekti viimast korda üle ja teeme vajadusel muudatused.

4. Viime ellu

Elluviimise etapis paigutame kampaania kokkulepitud keskkondadesse näiteks kodulehele, sotsiaalmeediasse, makstud reklaami platvormile vm ja kampaania on valmis live’i minema. Kuid sellega meie töö ei lõppe. Iga kampaania vajab ka testimist. Meie meeskond teeb nii eeltestimise, et võimalikud vead enne live’i minekut kõrvaldada ja ka järeltestimist. Live test näitab, kas kõik ikka töötab, nii nagu peab ja vajadusel tehakse kohendusi.

5. Mõõdame

Kampaania efektiivsusest saame aimu alles siis, kui mõõdame tulemusi. Ilma mõõtmiseta ei ole meil võimalik öelda, kust tulevad külastused, kas külastajad reageerivad CTA-le jne. Mõõtmise etapis jälgime kampaania analüütikat ja hindame tulemusi. Analüüsi tulemusel saame ülevaate, millised tegevused toovad enim tulemusi ja milliseid vajaksid paremat optimeerimist.

6. Kohendamine

Kampaania analüütika põhjal koostame raporti, mis annab ülevaate kampaania käigust ja sisaldab juhiseid võimalikest edasistest tegevustest. Vaatame koos kliendiga raporti üle ja arutame läbi tegevused, mida edasi teha pidades silmas maksimaalset ROI’d. Kampaania kohendamine võib tähendada mõne märksõna muutmist, sisu parandamist, uute pindade valikut vm.

Peale elutsükli läbimist algab uus tsükkel. Interneti võimalused ja tarbijate käitumisharjumused muutuvad kiiresti. Seepärast on vajalik pidev tsükli kordamine, et hoida ettevõtte digitaalturunduse strateegia pidevalt parimas vormis.

Teksti esialgne autor on Jaanika Kivilo.

Vaata kõiki postitusi

© 2016 Kõik õigused kaitstud. Oleme iseseisvalt tegutsev ja õigusi omav WSI frantsiisiäri.