Retargeting ja reklaam internetis

Retargeting ja reklaam internetis

Retargeting ja reklaam internetis

05. september 2012, Egert Tüll, Makstud meedia - PPC

Interneti reklaami on võimalik teha peale tavaliste bännerite ja AdWordsi hoopis põnevamalt ja süvendatumalt. Retargeting ehk reklaami sihtimine võimaldab reklaami suunata konkreetsele inimesele vastavalt tema huvidele. Retargeting jaguneb omakorda Offsite ja Onsite reklaamiks.

Offsite reklaam internetis

Keskmiselt 2% internetis ostlejatest sooritab ostu esimesel külastusel (AdRoll). Retargetingi eesmärk on tuua ülejäänud 98% külastajaid tagasi Su lehele ostu sooritama. Offsite interneti reklaam pakub külastajale õigel ajal õiget reklaami. Selleks on vajalik vaid JavaScripti paigutamine kodulehele ja liituda mõne retargetingi osutava teenusepakkujaga. Kodulehele lisatud kood jälgib küpsiste abil kodulehe külastajaid, mis lubab külastajale näidata Sinu reklaami siis, kui ta on lehelt juba lahkunud.

Interneti reklaam

Näide: Klient külastab su kodulehte, kus Sa müüd toodet X. Ta tutvub tootega ja lahkub Sinu kodulehelt ostu sooritamata. Küpsiste abil on Sul võimalik jälgida, kuhu Su külastaja järgmisena läheb. Koostöös retargetingi teenusepakkujaga saad „jälitada“ seda külastajat oma reklaamiga. Teisisõnu, kui külastaja on lahkunud Sinu lehelt ja läinud teise portaali näeb ta selles portaalis Sinu toote X reklaami. Külastades järgmist kodulehte näeb ta taas Sinu toote X reklaami. Reklaam jätkab ilmumist veel mitmes portaalis, kus Sa bänneri oled ostnud ja tuletab Su toodet külastajale meelde.

Kuna enamus inimesi ei soorita ostu esimesel külastuskorral, on tõenäosus, et külastaja lükkab ostuotsuse edasi või unustab vaadatud toote sootuks ära. Pidev toote kuvamine väldib sellist potentsiaalse kliendi kaotamist, hoides Sinu toodet värskelt inimese mälus. See suurendab ostu tõenäosust märgatavalt, oodates õiget hetke, mil klient on valmis ostma.

Offsite interneti reklaam on kõige tõhusam, kui suunata reklaam segmenteeritud külastajatele. Segmenteerimine aitab tuvastada, milliseid kodulehti inimesed peale Sinu lehelt lahkumist külastavad ja millise tootega konkreetne inimene tutvus. Täpsem info tagab täpsema reklaami suunamise, mille tulemuseks on kõrgem külastuste määr ja konversioon.

Onsite reklaam internetis

Onsite interneti reklaam põhineb personaalse info kuvamises külastajale. Selline reklaami suunamine aitab külastaja tegevust mõjutada puhtalt kuvatava info põhjal.

Ettevõte saab koguda infot külastaja kohta kahte moodi: küpsiste abil ja registreerimisankeediga. Küpsised aitavad jälgida külastaja eelistusi ja huve. Vastavalt külastaja käitumisele internetis kuvatakse talle personaalne vaade kodulehele, ehk informatsioon on paigutatud vastavalt inimese huvidele.

Kui Su koduleht eeldab kasutaja loomist ja sisselogimist, siis on oluliseks teguriks registreerimisankeedi informatsioon. Millist infot küsida? On teada tuntud tõde, et registreerimisankeet ei tohiks olla liiga pikk. Vajalik info tuleb saada võimalikult väheste küsimustega, mis määravad külastaja segmendi. Edaspidi saab saadud andmeid kasutada kodulehe personaliseerimiseks konkreetse kliendi huvidele vastavalt.

Onsite on enamasti kasutatud mahukamatel veebilehtedel ja portaalidel, kus külastajaid ja infot on väga palju. Sellisel juhul aitab olulise info välja toomine kaasa mitte ainult teadvustamisele vaid ka kasutajakogemuse suurendamisele.

Onsite reklaam loob külastajaga tugevama suhte pakkudes inimesele just seda infot, mida ta eeldatavasti otsib. Personaalne lähenemine tõstab külastaja teadlikust talle suunatud toodetest/teenustest, mis suurendab konversiooni.

Retargetingi ohud

Retargetingi kasuks räägivad mitmed eelised, kuid olemas on ka mõningad puudused. Peamiselt tekitab probleeme jälgimisprotsess ja teadmatus. Kui külastaja ei tea, mis toimub, võivad jälitavad kingad või pesumasinad tekitada vägagi ahistatud tunde. Jälitav reklaam tekitab ebakindlust ja hirmu, et keegi jälgib külastaja tegevust internetis. Selline ilmselge jälitamine tekitab ebamugavust ja kohati privaatsuse rikkumise tunde. Kuna inimene ei tea, mis selle taga on, võib tekkida hirm, mida tema andmetega edasi tehakse ja kas tema külastused on kaitstud. Hirm aga loob negatiivseid emotsioone ettevõtte suhtes, mis kahjustab reklaamija mainet.

Küpsiste kasutamisega kaasnevad reeglid, millest sageli kinni ei peeta. Küpsise kasutamise kohta peab kliendilt luba küsima ja teda teavitama sellest. Samuti peab külastajal olema võimalus küpsise kasutamisest keelduda.

Vaata kõiki postitusi

© 2016 Kõik õigused kaitstud. Oleme iseseisvalt tegutsev ja õigusi omav WSI frantsiisiäri.