Rahvusvahelise SEO põhitõed

Rahvusvahelise SEO põhitõed

Rahvusvahelise SEO põhitõed

11. oktoober 2012, Kristjan-Paul Raude, SEO

Ettevõtete huvi rahvusvahelise SEO vastu on oluliselt tõusnud. Paljud VKE-d on täna huvitatud välisturgudele sisenemisest. Motivatsioon tuleneb ühelt poolt soovist laiendada oma ettevõtte ulatust, teisalt on see majandusliku madalseisu tagajärg: koduturg ei suuda pakkuda eelnevat mahtu. Seega on loomulik lahendus vaadata välisturgude suunas. Juba praegu sõltuvad paljude ettevõtete käibed välisturgudest ning seega on vaja mõista rahvusvahelise SEO olemust.

Milline domeeni ülesehitus on rahvusvahelise SEO jaoks sobivaim?

Välisturgudel soovitame kasutada kahte domeeni kuju:

  • riigi koodiga domeeni lõpp (nt www.domeen.it). Selle suurim eelis on kõrge geopositsioneerimisvõime. Kusjuures, osades riikides eelistavad inimesed klikata just sellisel domeenil, kuna need tunduvad usaldusväärsemad. Puuduseks on asjaolu, et uue kodulehe autoriteet tuleb üles ehitada läbi linkimise.
  • alamkaustaga domeen (nt www.domeen.ee/it). Alamkaustade kasutamine aitab kaasa tugeva SEO loomisele, kuna sisu lisatakse põhidomeeni kataloogi. Tänu sellele on uutel vahelehtedel ka kiire registreerimise võime. Samuti on see lahendus sobiv SEO vaatevinklist, kuna põhidomeeni autoriteedis saab kindel olla ning iga lisanduv link, ükskõik millises keeles, omab positiivset mõju ka teistele. Seda kuju tuleks kindlasti eelistada juhul kui soovitakse sihtida üldist keelelist turgu (nt hispaania keelt rääkivad inimesed, mitte Mehhikos elavad inimesed). Puudus: kuigi Google Webmaster Tool abil saab neid alamkaustasid geopositsioneerida, on neil väiksem geopositsioneerimisvõime kui riigi koodiga domeenidel.

global seo

IP-aadress ja domeeni kohalik majutamine

Kui oluliseks peab neid asjaolusid Google? Google vastus Webmaster blogis: „Serveri asukoht (läbi serveri IP-aadressi) on enamasti kasutajate läheduses. Siiski, mõned kodulehed kasutavad sisuedastusvõrke* või on majutatud riigis, kus on parem veebiserveri infrastruktuur, seetõttu püüame peale serveri asukoha arvestada ka muude asjaoludega.“

(*sisuedastusvõrk – internetis või suures intranetis laialipaigutatud sisuga süsteem, kus sisust tekitatakse palju koopiaid ja puhverdatakse neid üle kogu võrgu. Selline meetod võimaldab kasutajatel sisule kiiremini juurde pääseda võrreldes sellega, kui sisu paikneks ainult ühel serveril (ühel veebisaidil))

Juhul kui Te juba kasutate sisuedastusvõrku, uurige, kus server asub ning kontrollige, kas üks või mitu neist asub selle riigi läheduses või riigis, mille turgu sihite.

Viimaks, ärge ajage segamini kohalikku IP-aadressi kodulehe kohaliku majutamisega, kuna kohalikku IP-aadressi on võimalik kasutada läbi oma puhverserveri. Mõnedes riikides võib olla majutuse lahendus tõeline piin ning seetõttu majutavad paljud firmad oma klientide kodulehtesid teiste riikide serverites.

Juhul kui otsustate kasutada alamkausta domeeni, on veel üheks oluliseks tehniliseks aspektiks luua igaühe jaoks eraldi sitemaps.xml failid. Võib tunduda iseenesest mõistetavana, aga on väärt mainimist.

Kodulehe professionaalne tõlge

Kui tegeled rahvusvahelise SEOga, on esimeseks probleemiks sisu tõlkimine sihtriikide keeltesse. Loogiline oleks, et selleks kasutatakse professionaalset tõlkijat, aga paljud loodavad siiski automatiseeritud tõlgetele (nt Google Translate) või kasutatakse ettevõtte töötajad, kes „oskavad“ mingit keelt.

Professionaalsed tõlkijad on aastatepikkuse töökogemusega ja tunnevad keele nüansse. Muide, professionaalsed tõlkijad enamasti tõlgivad tekste võõrkeelest oma emakeelde, mitte vastupidi.  Kui tõlkija on mitmekeelne, on see eriti hea lahendus.

Automatiseeritud tõlke kasutamine on Google jaoks halva kvaliteedi märk. Kuigi Google tõlge oli loodud just selle eesmärgiga, tuleks tõlkeid siiski otsida kuskilt mujalt.

Sisu professionaalne tõlge on su parim liitlane märksõnade valikul. Kui kodulehte on vaja optimeerida võõrkeele jaoks, tuleks anda tõlkijale detailne nimekiri märksõnadest, mida vastavalt sihtgrupile tuleks tõlkes kasutada.

Kui koduleht on tõlgitud, tuleks kasutada Adwords Keyword Tool soovitusi tõlgitud märksõnade abil. Esmalt tuleks luua nimekiri märksõnadest, millega loodetakse saada kodulehele külastajaid. Seejärel tuleks uurida, milliseid märksõnu Google lisaks soovitab. Järgmise sammuna tuleks analüüsida märksõnu Google Trends infole tuginedes.  Läbides need sammud on võimalik algset märksõnade nimekirja olulisel määral täiustada ning tõlkes ka vastavad muudatused sisse viia.

Korralik tõlge on ühtlasi üks kõige võimsamaid geopositsioneerimise signaale, eriti kui keelt räägitakse enam kui ühes riigis. See on ühtlasi väga oluline kasutajamugavuse seisukohalt ning tagab parema konversiooni, kuna inimsed usaldavad müüjat, kes räägib nendega nö samas keeles.

Geopositsioneerimise märgendidseo positsioneerimine

Rahvusvaheline On Site SEO on küllaltki sarnane kohaliku On Site SEOga. Geopositsioneerimise märgendid on vajalikud, et siduda õige URL kindla regionaalse Google otsingu jaoks.

Kuidas kasutada rel=”alternate” hreflang=”x” tag’i

Oletame, et koduleht A (eestikeelne) eksisteerib ka B (soomekeelne), C (rootsikeelne) ja D (norrakeelne) versioonis. Vahet pole, kas nad on samal domeenil või erineval, aga lehel A tuleb märkida, et viimased kolm URLi on suunatud vastava sihtriigi Google otsingu jaoks.

Need märgendid tuleks sisestada lehesektsiooni ja näevad välja sellised:

<rel=”alternate” hreflang=”fi-FI” href=”http://www.domain.com/fi/page-B.html” />

Sellel real tähistab „fi“ keelt vastavalt ISO 6391-1 formaadile ja „FI“ riiki, mida soovitakse sihtida ISO 3166-1 Alpha 2 formaadis.

Keele võib sisestada ka sisukaardile. See on hea alternatiiv, kui ei soovita koormata oma kodulehe koodi ning see töötab hästi.

Mitmekeelsete kodulehtede puhul võib probleem tekkida väga sarnaste keelte puhul (nt austraalia inglise keel ja UK inglise keel), kuna sel juhul on tegemist suuremas osas kopeeritud sisuga. Nagu me teame, on kopeeritud sisu klassikaline Panda faktor. Rel-alternate-hreflang aitab saata algoritmidele signaali, et kuigi kaks kodulehte omavad sarnast sisu, on väiksed erinevused siiski olulised.

Kokkuvõte

Eelneva põhjal on koduleht optimeeritud mitme keele ja sihtturu jaoks. Isegi, kui valisite alamkaustadega domeeni ülesehituse ja esimese positiivse tõuke saab see olemasolevalt domeenilt, tuleb siiski suurendada alamkaustade autoriteeti, et suurendada nähtavust otsingumootorites. Optimeerimine on eriti oluline, kui valisite riigipõhise domeenilõpu.

Kontseptsioonid, mis on seotud kohaliku SEOga on samad ka rahvusvahelise SEO puhul. Erinevus seisneb selles, millised taktikad ja sisuturunduse tegevused riigiti paremini sobivad.

Vaata kõiki postitusi

© 2016 Kõik õigused kaitstud. Oleme iseseisvalt tegutsev ja õigusi omav WSI frantsiisiäri.