Pidevalt muutuv internetiturunduse maailm

Pidevalt muutuv internetiturunduse maailm

Pidevalt muutuv internetiturunduse maailm

07. juuni 2013, Kristjan-Paul Raude, Strateegia

Internetti kasutab täna 1/3 maailma ja ¾  Eesti populatsioonist. See on lahutamatu osa meie igapäevaelust nii kodus, tööl kui ka vabal ajal. Laia levikuga on toimunud nihe, kus traditsioonilised turunduskanalid loovutavad aina rohkem oma turuosast internetile. Viimane on näiteks Ameerikas ja Suurbritannias olnud mahtude poolest viimased aastad #1 turunduskanal. TNS Emori andmetel oli interneti turuosa eelmisel aastal Eestis 16,6% kogu reklaamiturust olles auväärsel kolmandal kohal. Ühtlasi on internet olnud  viimase 3 aastat jooksul kõige kiiremini kasvav meediakanal.

InternetiturndusEestis on internetiturunduse levik toonud kaasa palju probleeme ja teadmatust. Kui ennem ei teatud, mis loom see internetiturundus on ja miks seda vaja, siis täna on probleemiks internetiturunduse vahendid – mida see täpsemalt hõlmab, millised on võimalused ja kuidas võimalikku potentsiaali ära kasutada.

Turul on teenusepakkujaid palju ja igaüks kiidab ikka oma kaupa – kes kodulehti, kes SEOd, bännerreklaame, sotsiaalmeediat, mobiiliturundust, AdWords’i jne.

Ettevõtjale on aga oluline näha tervikut, mitte keskenduda ainult ühele võimalusele. Võtan selles postituses kokku põhilised internetiturunduse võimalused koos lühikirjeldustega.

Täpsemalt on internetiturunduse võimalusi 8:

Koduleht

Ilmselt on tänaseks jõudnud enamus ettevõtjaid ja juhte arusaamisele, et hea koduleht on internetiturunduse alustala. See on keskkond, kus jagatakse informatsiooni, õpitakse tundma oma kliendi harjumusi läbi analüütika ning saadakse uusi kliendipäringuid. Tore! Aga mis on hea koduleht ja palju see maksab? Kuna Eestis on  teenusepakkujaid ääretult palju, on ka erinevaid müügijutte palju. Kes räägib disaini olulisusest, kes kiidab oma platvormi, mõni räägib SEOst, vähesed analüütikast ja konversioonist. Teeme ühe asja selgeks – vastavalt Google uuele algoritmi uuendusele on  kõik oluline! See on nagu maja ehitamine, kus vaieldakse, kumb on olulisem – kas uks, aken või katus.

Kodulehe põhiline eesmärk on olla ettevõtte reklaami- ja müügikanal. Vähe kasu on bling-bling disainist ja ilusatest piltidest, kui koduleht ise pole otsingumootorites vastavate märksõnadega leitav. Internetimaailm on julm – sadade miljonite kodulehtede seast peab potentsiaalne klient leidma üles just Sinu kodulehe. Veel enam, isegi kui ta selle üles leiab, võib ta Su lehelt lahkuda 4-5 sekundi pärast kuna ta ei leidnud informatsiooni, mida otsis.

See aeg on möödas, kus 400-500€ga tehtud koduleht päästis olukorrast “naabrimehel on, minul veel pole” välja. Minu arvamus – kui midagi teha, siis hästi ja pikaajalist perspektiivi silmas pidades. Kui väita, et koduleht on ettevõtte virtuaalne kontor, siis kas investeeriks oma kontori sisustuse ja klienditeeninduse peale kokku 500€. Vaevalt! Kodulehel käib tuhandeid potentsiaalseid kliente kuus ning vastava tõsidusega tuleb seda ka planeerida ning ehitada.

Kui eelarvet aga rohkem pole, soovitan mõelda ise nokitsemise peale. See on küll ajamahukam, kuid saadud teadmised aitavad tulevikus vältida võimalikke vigu, mis kodulehe tellimisel võivad osaks saada. Lõpetuseks – las iga kingsepp jääb ikka oma liistude juurde.

Soovitus – kui teed uue kodulehe, pea silmas pikemaajalist perspektiivi. Suhtu sellesse kui uue kliendikontori otsimisele ja sisustamisele.

Bännerreklaamid

bänneridBännerreklaamid (ingl k display ads) on ajalooliselt internetiturunduse üks esimesi võimalusi (esimene bänner ilmus 1994. aastal) ning ka täna on nende kasutamine väga laialdane. Neid kasutatakse eelkõige kiire turundussõnumi edastamiseks laiale kuulajaskonnale. Erinevates portaalides ja kodulehtedel reklaamimine annab võimaluse ka päris hästi sihtgruppi valida.

​Eesmärgiga teha bännerreklaamide näitamine mugavamaks ja täpsemaks, on loodud teenus, mis tegeleb bännerreklaamide vahendamisega. Eesti firmadest võib näited tuua SmartAD’i ja pay4results’i näol.

​Bännerid töötavad hästi, kui turunduseelarvet on piisavalt. Tarbijale on need vilkuvad pakkumised pigem häirivad ning uuringud näitavad, et parema meelega neid välditakse.

Soovitus – kui kasutad bännerreklaame, siis kindlasti mõõda tulemusi. Teenusepakkujate poolt näidatud numbrid võivad olla küll ilusad, kuid nagu me teame – “usalda, aga kontrolli”.

Makstud otsingu reklaam (Google AdWords, Yandex Direct)

Kõige kiiremini ja kergemini saavutad esilehe positsioonid Google’is või Yandex’is neile makstes. Seda nimetatakse otsingumootori makstud reklaamiks, mis töötab hästi paljudes valdkondades. Edu sõltub suuresti reklaamide optimeerimises, et teenitud tulu reklaamikulutustelt oleks võimalikult suur. Google’is ja Yandex’is tehakse ühes päevas miljardeid otsinguid ja tervelt 90% kasutajatest ei vaata otsingutulemuste esilehest kaugemale. Seega kui AdWords’i või Yandex Direct’i juba kasutad, vaata et reklaamid oleksid kindlasti esilehel. Loe AdWordsi kohta rohkem blogi postitusest Google reklaam / PPC reklaam – 100% mõõdetav.

Soovitus – kasuta AdWordsi ja Yandexi makstud reklaame tegemaks turuuuringut. Millised märksõnad/tooted/teenused töötavad (konverteerivad) ja millised mitte. Optimeeri reklaamid võimalikult efektiivseks ning seejärel suurenda eelarvet et maksimeerida tulu.

SEO

Ehk kodulehe optimeerimine otsingumootoritele. Hiljuti ka Äripäevas pikalt lahatud teema on populaarsust kogumas. Kui otsingumootori makstud reklaam töötab ainult nii kaua kui maksad, siis SEO tulemused kestavad mitmeid kuid, ka aastaid. Idee lihtne – tuleb välja valida märksõnad millega soovid otsingutulemustes esilehel olla. Peale seda algab pikk ja keeruline protsess, mille käigus tuleb koduleht tehniliselt optimeerida, peale seda hakata tootma uut sisu ning toetada seda ka välise optimeerimisega. Täpsemalt SEOst võid lugeda blogi postitusest: SEO – mida teha, mida vältida?

Kuna SEO on keeruline ja pidevalt muutuv valdkond, ei soovita seda ise teha. Kergem (ja ka odavam) on tellida vastav teenus ning omada ülevaadet esitatud raportite abiga. Muide – SEOd on võimalik teha mitte ainult Eestis, vaid ka ekspordi toetuseks. Otsingutulemuste esimene positsioon välismaal loob eelduse heaks ekspordiks.

Tasuta saad kontrollida oma märksõnade positsioone võrreldes konkurentidega siin.

Soovitus – ära kasuta ise ega lase teistel kasutada otsingumootorite poolt keelatuid võtteid, parandamaks kodulehe positsioone. Otsingumootori algoritmi uuendused saavad sellest aru ning seda tegevust karistatakse lehe indekseerimisest kustutamisega.

E-maili ehk loaturundus

E-maili turundus on endiselt üks personaalsemaid turunduskanaleid. E-mail jõuab isiklikku postkasti, on isikliku pöördumisega ning on adressaadi poolt isiklikult tellitud. Seega on tegu väga potentsiaalse turunduskanaliga, mis ei tohiks uute meediate varju jääda.

Laias laastus on e-maili turundust võimalik teha kahel viisil: spämm ja mitte spämm. Spämmiks loetakse eelkõige e-maile, mille saamiseks adressaat ei ole luba andnud ja mis üldiselt ei vasta adressaadi huvidele.

Erinevad e-posti lugemisega seotud uuringud näitavad selgelt, et e-mail on meile oluline igapäevane infoallikas ja emaile kontrollitakse päeva jooksul korduvalt. E-maili turundus on kiire, efektiivne ja soodne võimalus olemasolevate ning tulevaste klientidega kontakti luua ja seda hoida.

Lase teha teenusepakkujal uudiskirja või kampaania e-maili põhi ning hakka seda kasutama regulaarselt, mõõtes regulaarselt tulemusi. Kasutamiseks sobivad nii Eesti tuntud platvormid (Sendsmaily, Mailbow) kui ka välismaa omad (Mailchimp, GetResponse jne).

Soovitus – hakka alates esimesest päevast koguma klientide ja huvitundjate e-maili aadresse koos nõusolekuga saada pakkumisi e-mailile.

Sotsiaalmeedia

Eestis palju laineid löönud internetiturunduse võimalus. WSI Internetiturunduse raport annab teada, et sotsiaalmeedia reklaami mahud kasvavad nii Ida- kui ka Lääne-Euroopas väga kiirelt. Kui 2011 oli Ida-Euroopa sotsiaalmeedia reklaamimaht 119 miljonit dollarit, siis aastaks 2014 prognoositakse seda juba 308 miljonit. See on tervelt 160%-ne kasv. Lääne-Euroopas oli samadel aastatel kasvu 75%. Samuti ennustatakse kasvu sotsiaalmeedia reklaamiosale kogu internetiturunduse mahust.

Tarbijad on kiiresti võtnud omaks sotsiaalmeedia kui uue infokanali, mis on muutunud peamiseks info tarbimise allikaks. Seda kinnitab ka kõnekas fakt, kus e-marketer prognoosib, et aastaks 2014 on sotsiaalmeedia keskkonnas veerand maailma populatsioonist.

Põhilised keskkonnad on Facebook, Blogger, Twitter, WordPress, LinkedIn, Pinterest, Google+, Tumblr, MySpace ja Wikia.

Samas ei tohiks olla seal reklaamimine põhjusega “teised teevad, mina tahan ka”. See on lühinägelik strateegia ning ei too soovitud tulemusi.

Soovitus – ära võrdle sotsiaalmeedia kanalit (nt Facebook-i) samaväärsena kodulehega. Üks on kellegi teise oma (nt Facebook) ja võib iga kell oma reegleid muuta, koduleht on 100% Sinu valduses. Hea näide, kuidas vene sotsiaalmeedia keskkond VKontake bänni sai.

Mobiiliturundus

Nutitelefonide ja tahvelarvutite kasvav müügiedu on muutnud internetikasutuse mobiili vahendusel üha populaarsemaks. Aastal 2012 oli ligi pooltel Euroopa elanikel nutitelefon. Mobiiliturunduse reklaamide mahud Ida-Euroopas olid 2012.a. 70,4 miljonit dollarit. Aastaks 2016 prognoositakse 261 miljonit dollarit, mis teeb nelja aasta kasvuks tervelt 271%. Näiteks eelmine aasta viiekordistus tahvelarvutite müük Eestis ning nutitelefonide müük moodustab 75% telefonide kogumüügist. Mobiiliga on võimalik teha samu toiminguid, mida oleme harjunud tegema lauaarvutis kuid oluliselt väiksemal ekraanil. Ettevõtetele on see uus väljakutse, kuna tavaline koduleht ei täida mobiilis oma eesmärki. Kui tarbija on vahetanud suure ekraani väiksema vastu, tuleb üle vaadata oma ettevõtte e-turunduse kanalid (koduleht, SEO, AdWords, uudiskirjad jne). Lahendusi on laias laastus neli: aplikatsioon, wrapper, erilahendusega mobiiliveeb või skaleeruv veebidisain (Ing k responsive web design).

Minu tehtud uuringu andmetel puudub 75% Eesti ettevõtetel mobiilile kohandatud koduleht. Sellest tulebki alustada! Edasi saab mõelda erinevatele QR koodi kampaaniatele, SMS ja Bluetooth turundusele. Võimalusi on palju, kui enamus eeldab mobiilile kohandatud kodulehe olemasolu.

Soovitus – kui tellid endale uue kodulehe, kontrolli et see oleks skaleeruva disainiga. See peab kohanduma erinevate ekraanidega (k.a. mobiili ja tahvelarvutite omaga).

Analüütika

Andmete analüüsiga peab pidevalt tegelema. Isegi kui see tundub igav ja raske, saab sellega hakkama igaüks kel piisavalt tahtmist ja teadmisi. Lõppkokkuvõttes õpitakse analüüsi käigus oma kliendi käitumisharjumusi ning vastavalt sellele kohendatakse oma internetiturunduse tegevusi (uued bännerid, vahelehed, maandumislehed, kampaaniad jne).

Kõigile tasuta kättesaadav Google Analytics annab piisavalt palju andmeid, mille alusel saab teha olulisi järeldusi ja otsuseid. Kõik tundub ju loogiline? Aga reaalsus on kahjuks teine: minu läbiviidud uuringu põhjal 62% ettevõtetest ei kasuta või ei tea kas kasutavad analüütikat. E-poodide omanike seas oli vastav näitaja tervelt 40%! Kuidas Sa saad teha internetiäri, kui Sa seda ei mõõda? See on sama mis teha äri ilma bilansi ja kasumiaruande jälgimiseta.

SoovitusSeadista Google Analytics kodulehele ning kontrolli seda vähemalt kord kuus (soovitav kord nädalas). Katsu aru saada, kust tulevad külastajad, mida nad vaatavad, kui kaua nad vaatavad ja mis neid huvitab (päringud). Loe lisa, 7 nippi Google Analytics’i efektiivsemaks kasutamiseks.

Kokkuvõte

Internetiturundus on kaheksa erineva ja omavahel seotud võimalusega soodne turunduskanal, mis vajab piisavaid teadmisi et seal edukas olla. Seda kanalit tuleb vaadata kui tervikut, mitte igat komponenti eraldi. Kõik saab alguse läbimõeldud strateegiast ja püstitatud eesmärkidest. Peale seda tuleb planeerimine, teostus, analüüs ja muudatuste tegemine.

Interneti lai levik üle maailma annab paljudele ettevõtetele olla kõigile nähtav nii Eestis kui ka välismaal. Mida ambitsioonikamad on ettevõtte plaanid, seda rohkem soovitan kaasata antud valdkonna eksperte, et koos planeerida ning kavandada strateegia, mis toob edu nii täna kui ka tulevikus. Pane kiri mulle postkasti kristjan@wsionline.ee, kui tekkisid mõtted, mida soovid vahetada.

Mõnusat suve algust! 

Google

Vaata kõiki postitusi

© 2016 Kõik õigused kaitstud. Oleme iseseisvalt tegutsev ja õigusi omav WSI frantsiisiäri.