Mis juhtub sotsiaalmeedia kontodega peale kasutaja surma?

Mis juhtub sotsiaalmeedia kontodega peale kasutaja surma?

Mis juhtub sotsiaalmeedia kontodega peale kasutaja surma?

07. märts 2013, Kristjan-Paul Raude, Sotsiaalmeedia

sotsiaalmeedia peale surmaInimesed surevad ja sünnivad. Kui varem jäi inimesest maha tema maine vara, siis täna jääb temast sügav jälg ka interneti avarustesse. Pilte üles laadides, neid like’des ja kommenteerides jätab kasutaja endast maha tohutul hulgal informatsiooni. Küsimus on nii selles, kellele kuulub sotsiaalmeediasse üles laetud informatsioon, kui mis saab kontost peale kasutaja surma.

Kellele kuulub sotsiaalmeediasse lisatud informatsioon?

Tänaseks on juba palju vaieldud selle üle, kellele kuulub sotsiaalmeediasse lisatud informatsioon – kas kasutajale või selle keskkonna omanikule? Üldine seisukoht ja keskkondade reeglid sätestavad, et kasutaja peab saama oma infole ligipääsu ja õiguse seda hallata. Seda oma eluaja jooksul.

Rahvusvahelised seadused on aga jätnud reguleerimata, mis juhtub informatsiooni omamise ja sinna ligipääsuga siis, kui konto omanik peaks surema. Kuigi on olemas ülemaailmne intellektuaalse vara seadus kirjutistele, kus saavad pärijad endale õiguse neid omada järgmised 60 aastat peale surma, ei reglementeeri see interneti intellektuaalse vara haldamist peale inimese surma.

Kuidas kustutada kadunukese konto sotsiaalmeediast?

Ei ole harvad juhud, kus kadunukesed elavad peale surma mingil moel edasi – Facebook anna teada nende sünnipäevadest, programmid saadavad nende nimel automaatseid liitumiskutseid teistele jne. Interneti avarustesse on maha jäänud virtuaalne inimene, olenemata sellest, et reaalselt on inimene juba surnud.

Sotsiaalmeedia kontot luues ei mõtle kasutaja sellele, mis saab tema kontost peale surma. Sotsiaalmeedia kontodele ligipääsemiseks peale kasutaja surma vajame kasutajanime ja salasõna, mida ei soovi privaatsuse põhjustel kasutaja oma elu ajal teistele avaldada. Seetõttu on kadunu omakestele sotsiaalmeedia kontode haldamine äärmiselt keeruline või lausa võimatu.

Facebook

Varem kustutas Facebook lahkunu konto automaatselt üks kuu pärast inimese surma, et leht ei muutuks leinamiskohaks ega rikutaks kellegi privaatsust. Sellest olenemata arvatakse olevat umbes 30 miljonit surnud kontot.

Kasutajate palvel võttis sait kasutusele nn mälestamise funktsiooni. See tähendab, et juhul kui ei taheta kadunukese kontot kustutada, tuleb täita lühike ankeet, kus küsitakse muu hulgas surmatõendit ja ankeeditäitja ning surnu omavahelist suhet.

kadunu mälestamise leht

 Facebooki “mälestamise”  lehekülje näidis.

Facebook toob välja järgmised olulised reeglid:

 • Kui inimene sureb, “mälestavad” (ing.k. memorialize) nad konto, et kaitsta selle privaatsust. Kui ajajoon (ing.k. timeline) on “mälestatud” olekus, austab Facebook konto privaatsuse sätteid ja rakendab turvalisuse võtteid, et tagada konto turvalisus.
 • Konto omaniku surma korral tuleb see seadistada “mälestatud” olekusse (ing.k. memorialize). Selleks ei anna Facebook välja konto omaniku kasutajatunnust ja salasõna, vaid palub endaga ühendust võtta avalduse kaudu
mälestamise lehe avaldus
 • Surnud inimese konto kustutamiseks Facebook’ist tuleb soovist teada anda Facebook’ile. Facebook küsib surnud inimese sünni- või surmatunnistuse esitamist ning notari tõendit. Seejärel kustutatakse kasutaja  konto ning kõik sellega seonduva informatsiooni nii, et keegi seda ei näe ega saa sellele ligi.
 • Kui soovida surnud inimese  konto informatsiooni ja sisu endale saada, on vaja selleks notariaalselt tõestatud dokumenti. Kui see on olemas, on vaja täita vastav avaldus Facebook’i kodulehel.  Seal on isegi kirjutatud, et soovijal peab olema kohtu otsus selle jaoks. Lisaks märgib Facebook ära, et avalduse esitamine ei garanteeri soovitud tulemuse saavutamist.

Facebook’i sisestatud tekstid, pildid, videod jne kuuluvad täie õigusega Facebook’ile. Isegi peale seda, kui kasutaja on oma konto sulgenud ja kustutanud.

Twitter

Inimese surma korral on Twitter’i poliitika ja võimalused lihtsamad kui Facebook’il. Nagu ikka tuleb tõestada enda õigsust surnud inimese lähedasena. Twitter pakub oma lehel võimalust konto lihtsalt sulgeda, mille käigus kogu informatsioon tema kohta kustutatakse.

Konto kustutamiseks Twitterist tuleb saata:

 • Surnud inimese Twitter’i kasutajanimi
 • Surmatunnistuse koopia
 • ID või juhilubade koopia
 • Notariaalselt allkirjastatud dokument, mis sisaldab järgmist:
  • Sinu ees- ja perekonnanime
  • Sinu kontaktaadress
  • Sinu e-maili aadress
  • Sinu seos surnud inimesega
  • Soovitud tegevus (nt palun kustutada Twitter’i konto)
  • Link interneti keskkonda, kus teavitatakse inimese surmast või kohaliku ajalehe koopia (valikuline)

LinkedIn

LinkedIn säilitab küll õiguse andmeid kasutada, kuid eeldab et konto suletakse või kustutatakse teiste vaatamiste ja kasutamise eest. Et kontot sulgeda, tuleb võtta ühendust LinkedIn klienditeenindusega ja oma soovist teada anda selleks ette nähtud avalduse täitmisega.

Seda saab digitaalselt allkirjastada ning see saadetakse automaatselt LinkedIn’i klienditeenindusse ning koopia sellest ka avalduse esitanud isikule. LinkedIn toob eraldi välja, et avalduse täitja peab teadma surnud inimese LinkedIn’i registreerimise e-maili aadressi. Ilma selleta ei saa nad avaldust käsitleda.

linkedin konto kustutamise vorm

Google+

Google seob kõik oma teenuste andmed kokku kasutaja tunnuse järgi. Konto kustutamine kaotab juurdepääsu kõigi teenuste juurde. Siiski saab kaotada ka ainult Google+ kontot. Küsimusele kuidas saada ligipääsu surnud inimese Google e-mailidele, mis omakorda annab õiguse saada ligipääsu Google+le ja muudele Google teenustele annab vastuse Gmail kasutajatugi.

Peale põhjalikku ja pikaaegset andmete ülevaatamist ja esitatud dokumentidega tutvumist, on võimalik saada ligipääs andmetele ja infole, mis surnud inimeset keskkonda maha jäi. Seda aga ei garanteerita. Läbida tuleb kaheosaline tegevuskava:

 1. Google’le tuleb saata täisnimi, postiaadress, e-maili aadress, ID kaardi või juhiloa koopia, surnud inimese gmaili aadress, surmatunnistus (võõrkeelse puhul vannutatud tõlgi tõlgitud).
 2. Kui Google otsustab, et esimese osa avaldus on õige ja korrektne, küsitakse lisainformatsiooni. Samuti tuleb konto enda kätte soovijal korraldada tõendi saamine USA kohtust, mis annab õiguse küsida surnu andmeid ja informatsiooni Google’i käest.

Peale bürokraatia läbimist on võimalik saada surnud inimese konto enda kasutusse ning sealt “välja lülitada” kõik teenused k.a. Google+.

Kokkuvõttev järeldus

Inimese surma korral on lahendatud konto kustutamine või selle enda kasutamisse saamine erinevalt. Läbivateks joonteks on enese dokumentide saatmine ja surnud inimese surmatunnistuse saatmine. Mõned keskkonnad annavad ligipääsu kontole, mõned kustutavad ise selle ära ja mõned ütlevad, et kasutavad seda informatsiooni ise edasi, mis surnud kasutaja kontol on. Mitte kuskil ei olnud reglementeeritud surnud kasutaja informatsiooni kui intellektuaalse vara pärimine.

Google

Vaata kõiki postitusi

© 2016 Kõik õigused kaitstud. Oleme iseseisvalt tegutsev ja õigusi omav WSI frantsiisiäri.