Miks on oluline olla Google esilehel?

Miks on oluline olla Google esilehel?

Miks on oluline olla Google esilehel?

21. detsember 2012, Kristjan-Paul Raude, Google, Makstud meedia - PPC, SEO

Eellugu: WSI juhtivpartner Kristjan-Paul Raude on TLÜ-s internetiturunduse õppejõud. Üheks aine läbimise eelduseks oli internetiturunduse alase essee kirjutamine. Parimad ja huvitavamad kirjatükid toome välja ka WSI blogis. Siin nendest esimene. Autorid: Kristtina Toll ja Karl Heinrich Lauri.

miks on oluline olla google esilehelIga päev tehakse otsingumootorites miljardeid päringuid. Kõige populaarsem otsingumootor maailmas ja ka Eestis on Google: Google Searchi turuosa on 84.14%, Yahoo ja Bing omavad vastavalt 7,57% ja 4,42%. Kui võtta arvesse veel tahvelarvutitest ja nutitelefonidest tehtud otsingud, siis tõuseb Google liidrina veelgi: turuosa on sel juhul 89,9%. Eestis omab Google Search 90 % otsingumahust.

Ettevõtete jaoks on Eesti ja Euroopa turul tegutsemise puhul äärmiselt oluline olla Google’s nähtav ja positsioneerida võimalikult kõrgel, sest vastasel juhul kaotatakse kliendid konkurentidele, kes on otsingutes paremini ja kiiremini leitavad.

Kõige tähelepanuväärsem on Google otsingutulemuste esileht, sest uuringute järgi ei vaata esimesest leheküljest kunagi kaugemale tervelt 90% inimestest. Suurt huvi pakuvad esimesed kümme tulemust, mis saavad 94% klikkidest. Seega juba teisel leheküljel oled kaotaja. Kui veebileht ei ole kiiresti ja mugavalt leitav ja positsioneerib esilehest kaugemal, siis seda samahästi kui ei eksisteeri.

Google esileht

otsingumootorite turuosaKonkurents Google esilehel on suur: võistelda tuleb nii esilehele pääsemise eest kui AdWords’i reklaamidega. Esimene orgaaniline tulemus otsingus on kõige magusam positsioon, saades keskmiselt 1/3 vaatamistest. Juba teine positsioon saab ligi kaks korda vähem vaatamisi, rääkimata järgmiste lehtede vastetest.

Kõrgem positsioon on pingutust väärt, kuna see toob rohkem külastajaid, mis omakorda tõstab konversiooni. Google otsingu efektiivsus seisneb eelkõige inimeste motiveeritud huvist kindla valdkonna vastu, mis tagab ka potentsiaalsema ostjaskonna.

Lisaks orgaanilistele tulemustele tuleb arvestada ka AdWords’i reklaamidega, mis saavad 25% vaatamistest. Võrreldes orgaaniliste tulemustega on makstud reklaam vähem usaldusväärne kuid hea võimalus nähtava positsiooni saavutamiseks neile, kel puuduvad oskused või võimalused orgaanilistes tulemustes esilehele pääseda.

Kuidas infot vastu võetakse?

google esilehtEsilehel vaatavad inimesed tulemusi F-tähe kujuliselt ülevalt vasakult nurgast allapoole tulles, taolist nö kuuma ala nimetatakse ka „Kuldseks kolmnurgaks“. Sellest võib järeldada, et lisaks esilehel positsioneerimisele, on tegelikult oluline olla ka esimese kolme tulemuse seas. Esilehe tulemused saavad vaatamisi järgmiselt:

Tulemus 1 – 100% Tulemus 6 – 50%

Tulemus 2 – 100% Tulemus 7 – 50%

Tulemus 3 – 100% Tulemus 8 – 30%

Tulemus 4 – 85% Tulemus 9 – 30%

Tulemus 5 – 60% Tulemus 10 – 20%

Otsingumootori turundus – SEM

Google’i otsingutes esilehele jõudmiseks aitab otsingumootori turundus (SEM), mis hõlmab optimeerimist (Search Engine Optimization) ja makstud reklaami Google AdWords (Pay-Per-Click). Otsingumootori turunduse eesmärgiks on tuua koduleht nähtavaks ja leitavaks otsingutes ja teha atraktiivseks klientidele. SEO’l ja PPC’l on ühine eesmärk ning mõlema tehnika efektiivsel kasutamisel ja kombineerimisel toetavad nad üksteist oma tegevuses ja täidavad lüngad, mis tekivad, kui kasutada vaid ühte otsingumootori turunduse osa.

Kodulehe optimeerimine

Kodulehe optimeerimise tulemusena tõuseb kodulehe page rank ning paraneb orgaaniline positsioon otsingumootoris. SEO hõlmab endas rida tegevusi, mis viiakse kodulehel läbi, et saavutada paremad positsioonid otsingumootorites ning keskendutakse just nendele märksõnadele, mis on optimeeritava kodulehe jaoks kõige olulisemad, vajalikumad, kõige paremini seonduvad ning otsingumootorites kõige populaarsemalt kasutatavad.

Märksõnauuringuks saab efektiivselt kasutada Google’i enda analüüsiprogrammi Google KeyWord Tool. Märksõnasid tuleb oskuslikult siduda veebilehe struktuuri ja sisutekstidega: veebilehe pealkirjad, vahelehtede pealkirjad ning sisutekstid peavad sisaldama märksõnu, millele optimeerimisel tuginetakse, samuti määratakse meta andmed. Kuna Google muudab pidevalt oma algoritme on oluline jälgida, et optimeerimine jälgiks häid tavasid, vastasel juhul võib Google veebilehe indekseerimisest maha tõmmata.

AdWords

AdWords tugineb makstud reklaamile ja märksõnadele, millega optimeerimise kaudu esilehele jõuda on raske, ning esikoht Google’is on võimalik osta. Nähtavus otsingumootoris makstud reklaami korral on suurepärane: AdWords reklaam ilmub orgaaniliste otsingutulemuste kohale, kõrvale või ka alla iga kord, kui valitud märksõnadega kattuv päring sooritatakse.

Suurimaks ohuks on AdWords’i alahindamine ja liiga kergelt võtmine, sest AdWords’i kasutamine on väga lihtne ja kiire, kuid märksõnade hinnad tõusevad, ning reklaam muutub üha kulukamaks ja sageli on tulemused väga kehvad: AdWords viib rohkem raha välja, kui toob sisse. Kuna reklaami maksumus sõltub nii konkurentsist kui ettevõtte enda konto kvaliteedist, siis kogenematutel AdWords’i kasutajatel on pikaajaliste tegijatega raske konkureerida. Seetõttu tasub AdWords’i haldamine usaldada professionaalidele, kes suudavad pakkuda madalamat kliki hinda paremate positsioonidega.

Kokkuvõte

Google esilehel positsioneerimine toob hulgaliselt uusi külastusi ja tõstab konversiooni. Kodulehe optimeerimine on sisuliselt tasuta turundus, kuna Google’le ei pea otsingutulemustes ilmumise eest maksma. Reaalsuses on SEO taga palju tööd, mis nõuab nii ajalist kui rahalist ressurssi. Kuna SEO on pikaajaline protsess, mille tulemused ilmuvad alles paari kuu möödudes, siis AdWords aitab saavutada esimesed positsioonid koheselt. Koos toimivad SEO ja PPC tervikuna muutes veebilehe otsingus nähtavaks. Terviklikult läbimõeldud otsingumootori turunduse strateegia tagab kuluefektiivse klientideni jõudmise, mis toob reaalselt mõõdetavaid tulemusi.

Vaata kõiki postitusi

© 2016 Kõik õigused kaitstud. Oleme iseseisvalt tegutsev ja õigusi omav WSI frantsiisiäri.