Kui efektiivne on Sinu ettevõtte digitaalturundus?

Kui efektiivne on Sinu ettevõtte digitaalturundus?

Kui efektiivne on Sinu ettevõtte digitaalturundus?

14. juuli 2014, Kristjan-Paul Raude, Strateegia

Kulutused digitaalmeediale kasvavad iga aasta olles kõige kiiremini arenev meediavaldkond. Muutuv turg tähendab kiiret kohanemist ja õppimist. Siin eksivad paljud ettevõtted ning selle asemel, et kombata pinnast, hüppavad nad pea ees kuristikku ja hakkavad online’is toimetama, teadmata täpselt, mida nad teevad. Digiturundus vajab samamoodi planeerimist nagu muud ettevõtte tegevused. Strateegiaplaani puudumine on sageli põhjuseks, miks ettevõtted digis põruvad.

Digitaalturunduse plaan

Miks digistrateegia plaani vaja on?

„Tactics without strategy is the noise before defeat“ – SunTzu

Strateegiaplaani koostamine võib tunduda tülika ja keerulise ettevõtmisena, ja seda põhjusega. Strateegia välja töötamine ei ole kunagi lihtne. Selleks on vaja tunda turgu, ettevõtet, kliente ja turunduskanaleid. Kõige selle mõistmine ja kirja panemine käib paljudele üle jõu. Digiplaani koostamine on ressursimahukas ja kui ettevõtja ei näe selles väärtust, siis jääbki strateegia välja arendamata. Väga lihtne on minna Facebooki, teha ettevõttele fännileht ja hakata fänne koguma. Sama lihtne on AdWordsi konto loomine. Igaüks võib seda teha. Kui digi on tehtud niivõrd kättesaadavaks, miks peakski ettevõte oma energiat kulutama strateegiaplaani koostamisele?

Asi on selles, et digi ei ole lihtne! Konto loomine on käkitegu, aga kampaaniate seadistamine, monitoorimine, suhete arendamine, lisaväärtuse loomine, analüüsimine, optimeerimine jne nõuavad teadmisi.

Plaani koostamine annab ettevõttele mitmeid eeliseid:

 1. Tegevuste koordineerimine ja inimeste strateegiline juhtimine
 2. Arengusuundade kaardistamine ning selleks vajamineva ressursi hindamine
 3. Muudatuste planeerimine ja tegevuste koordineerimine vastavalt eesmärkidele
 4. Kommunikatsiooni tõhusus – kõigil ülevaade eesmärkidest
 5. Eesmärkide kaardistamine ja mõõtmine – tegevusel on selge siht

Digiplaani loomine – ettevalmistus

Edukas digitaalturundus eeldab põhjalikku eeltööd. See tähendab turu kaardistamist, ettevõtte positsioneerimist, konkurentide analüüsi ja eesmärkide seadmist.

 1. Turu kaardistamine – aitab koguda värsket informatsiooni turu olukorra, suuruse ja ettevõtte turupositsiooni kohta. Turu tundmine aitab planeerida võimalikku ettevõtte kasvu ning paneb paika suurema eesmärgi, ehk kas ettevõte soovib turuosa säilitada või kasvatada.  Turuosa suurendamiseks tuleb näiteks laiendada müügivõrku või laiendada müügitoetust. Ekspordi arendamisel tekib vajadus suurematele turunduskuludele ja uute kanalite valikule jne.
 2. Ettevõtte positsioneerimine – näitab, milline on ettevõtte hetkeolukord. Selleks hinnatakse ettevõtte toote või teenuseportfelli, brändi, väärtuseid, kommunikatsiooni jm olulisi tegureid. Ettevõtte positsioneerimine aitab üle vaadata ettevõtte sisesed tegurid, mis seavad strateegiaplaanile eesmärgid.
 3. Konkurentide analüüs – konkurentide tundmine on oluline alus digistrateegias. Teiste jälgimine aitab paremini mõista ja analüüsida, milliseid lahendusi sinu tegevusvaldkonnas juba kasutatud on ning kui efektiivselt need toimivad. Jäta meelde, mida konkurendid teevad hästi ja püüa teha veel paremini.
 4. Eesmärkide seadistamine – ükski tegevus ei ole mõõdetav, kui sel puuduvad eesmärgid. Siin punktis on kerge eksida ning määrata täiesti ebaolulised eesmärgid. Tuletame meelde, milline on hea eesmärk (S.M.A.R.T. reegel):
  1. Specific – konkreetne
  2. Measurable – mõõdetav
  3. Attainable – saavutatav
  4. Realistic – reaalne
  5. Timed – ajastatud

Teisisõnu, sea ettevõttele eesmärgid, mis on tegelikult olulised, nagu turuosa suurendamine, ROI tõstmine vm. Hea eesmärk ei ole näiteks kodulehe külastuste arvu suurendamine. See on pigem tegevus eesmärgi saavutamiseks.

Strateegia koostamine

1)  Sihtrühm

Strateegia koostamiseks on vaja kõigepealt kaardistada sihtrühm. Kes on sinu kliendid? Sihtrühma defineerimine annab sisendi sobiva turundussõnumi formuleerimiseks ja sobivate jaotuskanalite valikuks.

Seejuures on oluline, kuidas ettevõte oma klienti defineerib. Tihti lähevad ettevõtted kergema vastupanu teed ja eristavad kliendigruppe demograafiliste näitajate põhjal. Selline segmentimine on lihtne, kuid ei anna pilti reaalsest inimesest, kes demograafiliste andmete taga tegelikult on. Õige sihtrühma kaardistamine hõlmab lisaks demograafilistele näitajatele ka inimese individuaalseid näitajaid – mis on tema huvid, kuidas ta veedab vaba aega, milliste probleemidega tegeleb jne. Seda nimetatakse buyer persona ehk kliendiprofiiliks. Loe lähemalt, kuidas leida enda ettevõtte kliendiprofiilid.

2) Kus on sihtrühm?

Kliendiprofiili kaardistamise järel on sul informatsioon, kes on sinu potentsiaalsed kliendid. Profiili järgi saab teha uuringuid, millistes keskkondades ta viibib, mida internetis teeb ja milliste probleemidega tegeleb. Erinevad tööriistad on lihtsustanud andmete kogumise protsessi ning võimaldavad kaardistada fookuses oleva kliendiprofiili tegevused internetis. Uuri foorumeid, analüütika andmeid, raporteid, sotsiaalmeedia gruppe jm allikaid. Ka konkurentide jälgimine aitab tuvastada, millistes kanalitest sinu sihtrühm aktiivsemalt tegutseb.

3) Milliseid digikanaleid kasutada?

Teades, kes on su sihtrühm ja millistes kanalites aega veedavad, on võimalik valida ettevõtte jaoks sobivad digikanalid. Ei ole mõtet tormata Twitterisse, kui seal ei ole kedagi, kes sind kuulata tahab. Kanalite valikul arvesta, et kommunikatsioonistrateegias peab esinema sünergia ning kanalid hakkavad üksteise tegevust toetama. Integreeritud digitaalturundus aitab levitada üht sõnumit erinevates kanalites, seejuures kinnitades ettevõtte brändi tarbija teadvuses.

Sotsiaalmeedia kanalite jaotus

4) Kuidas neid kanaleid kasutada?

Kanali strateegia kujundamine nõuab põhjalikke teadmisi iga kanali spetsiifikast. Oluline on luua igas kanalis eraldi strateegia, kuid arvestada, et üksikud strateegiad toetavad üldiseid eesmärke ja kommunikeerivad sama sõnumit. Lähemalt võid kanalite integreerimisest lugeda integreeritud digitaalturunduse blogist.

5) Ressursside maksimaalne kasutamine

Kui digitaalturundus ei ole sinu ettevõtte põhitegevus, siis tõenäoliselt jääb sul vajaka teadmistest, kuidas erinevates kanalites efektiivselt tegutseda. Strateegia koostamine aitab sul hinnata oma ressursse ning jõuda lõpuks järeldusele, milliseid töid on võimalik teha in-house ja milliseid peaks tellima väljastpoolt. Eestlane on töökas ja tahab alati kõike ise teha. Kuid sageli ei ole see mõistlik lähenemine. Kogemuste omandamine ja õppimine on ressursirohke tegevus ning võib maksma minna mitu läbi kukkunud kampaaniat. Seepärast hinda oma võimalusi realistlikult. Millised inimesed saavad ja suudavad mingite ülesannetega toime tulla?

Internetis on olemas palju materjali, kuidas mingid kanalis tegutseda. Võtame kasvõi meie blogi. Kirjutame igast digikanalist ja jagame näpunäiteid. Reaalsus on aga see, et digi nõuab tugevat spetsialiseerumist ning paari nipi tundmine ei tähenda veel edukat kampaania juhtimist.

Kokkuvõte

Digiplaani koostamine nõuab pühendumist ja valdkonna tundmist, kuid annab ettevõttele sisendi, mis muudab turunduse juhtimise oluliselt lihtsamaks. Strateegiaplaani olemasolu aitab reguleerida tegevusi ning hoiavad eelarvet kontrolli all. Plaani jälgimisel vähenevad emotsioonidel põhinevate tegevuste osakaal ja nendega kaasnev risk. Digiplaani koostamine on investeering, mis aitab su ettevõtte turundusele seada kindlad sihid ning töötada seatud eesmärkide suunas.

Teksti esialgne autor on Jaanika Kivilo.

Kui sa vajad abi digiplaani koostamisel, võta meiega ühendust!

Vaata kõiki postitusi

© 2016 Kõik õigused kaitstud. Oleme iseseisvalt tegutsev ja õigusi omav WSI frantsiisiäri.