Internetiturundus – teha ise või usaldada professionaale?

Internetiturundus – teha ise või usaldada professionaale?

Internetiturundus – teha ise või usaldada professionaale?

03. märts 2011, Kristjan-Paul Raude, Strateegia

Internetiturundus on enamus ettevõtete äriliste eesmärkide saavutamiseks vajalik tegevus. Alati tekib küsimus: “Kas teha ise, palgata tööline või osta teenust sisse?” Kõik 3 on võimalikud variandid – analüüsime nende plusse ja miinuseid.

Isetehtud internetiturunduse plussid ja miinused

Google reklaam

+ Kokkuhoitav raha

Suurimaks isetegemise plussiks tundub kindlasti olevat kokkuhoitav raha. Asjatundja palkamine või usaldusväärse partneri palkamine eeldab kindlasti suuremal või vähemal määral kulutusi.

 + Enese täiendamine

Internetiturunduse isetegemine nõuab palju õppimist ja enese harimist – antud valdkonna tundmine on kindlasti kasulik oma silmaringi laiendamiseks. Praktiliselt kogu vajalik info internetiturunduse kohta on internetis kättesaadav. Iseasi on, millist infot usaldada ja kasutada.

 - Aeg

Suurimaks miinuseks on kindlasti kulutatud aeg. Kui oma-ala spetsialistid juba teavad mida teha (omavad eelnevat kogemust), siis Sina alles hakkad seda infot otsima (kogemusi ja teadmisi ammutama). Seejärel tuleb kogutud infost teha kokkuvõtted ja hakata neid rakendama.

Kui kindel aga saad olla, et info mis leidsid, on kõige värskem ja adekvaatsem? Kui kaua läheb Sinul aega, et neid tegevusi rakendada? Ja kui nüüd arvutad kokku tegevusele kulutatud aja ja enda töötunni suhte, siis kas see summa on seda väärt? Kui oleksid pannud internetiturunduse õppimisele kulutatud aja oma põhitegevusele, siis mitu müüki/tellimust/kohtumist/kõne jne oleksid jõudnud selle ajaga teha?

- Kriitika

Kriitika on tihti edasiviiv jõud – kas oled sama kriitiline oma saavutatud tulemuste ja palgatud töölise/koostööpartneri suhtes? Tõenäoliselt mitte. Iseennast on alati raskem kritiseerida.

Palgatud töölise tehtud internetiturunduse plussid ja miinused

+ Kohalolek

Eye TrackingSuurimaks plussiks internetiturundaja ametikoha loomisel on antud isiku vahetu kohalolek ja info vahetuse kiirus. Kõrval toas istuva töötajaga jõuab kiirelt suhelda ja infot vahetada.

 + Tunneb hästi firma spetsiifikat

Oma töötaja saab kindlasti osa ka firma teistest igapäeva tegevustest ja on firma asjadega alati kursis. Seega oskab näha ja hinnata uute internetiturunduse tegevuste sisukust. Edukas internetiturundus = internetiturunduse teadmised + ettevõtte spetsiifika tundmine.

 -Ajaline kulutus

Internetiturundus on Eestis õitsele löönud viimasel paaril aastal. Vähe on selle valdkonna spetsialiste. Osad Eesti ülikoolid alles hiljuti lisasid oma õppekavva internetiturunduse baas-kursused. Seega on väga keeruline ja ajakulukas omale kvaliteetset töötajat leida.

-Rahaline kulutus

Veelgi olulisemad on igas ettevõttes rahalised vahendid. Uue töötajaga seotud kulutused:

  • Palgafond (sh maksud)
  • Töövahendid: uus arvuti, kontorilaud ja –tool ning muud tööks vajalikud tarvikud
  • Internetiturunduse tegevuste analüüsimiseks vajalikud programmid ja litsentsid
  • Transpordi kompensatsioon ja muud kulud

Lisaks tuleb arvestada, et antud internetiturunduse inimene peaks tundma põhajlikult erinevaid valdkondi:

  • IT teadmised (programmeerimine, programmid, analüüsid jms)
  • Turunduse teadmised (ideede genereerimine, turu mõistmine, trendid jms)
  • Kujundamise oskused (kodulehe, plakatite jms kujundamine)

Kui antud inimene seda kõike ei oska, siis tuleb teenust lisaks sisseosta. See tekitab aga lisa kulutused. Väga oluline on internetiturunduse vastutaja enese pidev harimine/koolitamine. Internetiturundus on väga kiiresti muutuv turundussuund – sellega peab pidevalt tegelema ja ennast aktiivselt harima. Seegi tihtilugu ekstra kulu.

Sisseostetud internetiturunduse plussid ja miinused

Konsultatsioonid+ Töö kvaliteet ja tulemused

Suurimaks plussiks sisseostetud teenuse puhul on kindlasti töö kvaliteet ja tulemused. Interenetiturunduse alane koostööpartner teab ja tunneb valdkonda läbi-ja-lõhki. Samamoodi tunned Sina oma ettevõttet põhjalikult. Kokku saabki kaks oma-ala proffi, kes jõud ühendades ühise eesmärgi nimel töötavad. Lisaks saad rohkem aega pühdanda oma põhitööle. Internetiturunduse partner aitab Sul oma ettevõtte eesmärke saavutada ning tihti toob firmasse erinevaid vaatenurki, milleni ilma välispartnerita poleks jõutud.

+- Investeeritud raha

Kindlasti nõuab internetiturunduse partneri kaasamine oma ärisse kulutisi. Samas, kui aga nüüd pikemaajaliselt vaadata, siis tegelikult osutub esmalt tundunud kulutus hoopis pikaajaliseks investeerinuks, eesmärgiga teenida/suurendada kasumit. Seega, on väga oluline valida õige koostööpartner ja täpselt tulemusi analüüsida/mõõta/parandada.

Kuna aeg ja raha on Sulle kindlasti väärtuslikud, siis kindlasti valige omale usaldusväärne internetiturunduse partner! Seega, võtmeküsimuseks pole internetiturundusega alustaval ettevõtjal mitte see, kuidas ise internetiturunduse maailmas orienteeruma õppida, vaid see, kuidas leida endale hea internetiturunduse koostööpartner (Sellest loe lähemalt blogist : Internetiturundus – kuidas valida õige teenusepakkuja?)

Kokkuvõtteks sobiks öelda: “Iga sepp jäägu oma liistude juurde!”

Vaata kõiki postitusi

© 2016 Kõik õigused kaitstud. Oleme iseseisvalt tegutsev ja õigusi omav WSI frantsiisiäri.