Euroopa ja UK internetiturunduse raport 2013 – Investeeringud digitaalmeedia kanalitesse jätkuvalt kasvutrendis

Euroopa ja UK internetiturunduse raport 2013 – Investeeringud digitaalmeedia kanalitesse jätkuvalt kasvutrendis

Euroopa ja UK internetiturunduse raport 2013 – Investeeringud digitaalmeedia kanalitesse jätkuvalt kasvutrendis

17. juuni 2013, Kristjan-Paul Raude, Makstud meedia - PPC, SEO, Sotsiaalmeedia

Trends Report 13 UK-EuropeDigitaalmeedia kanalid võtavad järk järgult üle traditsiooniliste meediakanalite turuosa. Suurenenud on Euroopa ja UK meediakulud makstud reklaamile otsingumootorites, display-võrgustike reklaamid, kulutused orgaanilisele otsingule ja sotsiaalmeediale. WSI ja eMarketeri koostööna on valminud internetiturunduse trendide raport 2013, kus kajastatakse Euroopa ja UK internetiturunduse hetkeseisu ja tuleviku perspektiive. Lähemalt analüüsitakse interneti penetratsiooni, meediakulude kogumahtu, digitaalmeedia reklaamikulu, sotsiaalmeedia trende ja mobiiliturundust.

Internetiturunduse trendid UK-s 2013

Kuigi UK trendid võivad Eesti turul tunduda mitteolulised, võib siiski märgata ühiseid jooni üldises tarbija käitumismustris ning teha järeldusi trendide kohta, mis jõuavad kohaliku turuni mõningase viivitusega.

Huvitavamad tähelepanekud tarbijate käitumises on reklaamide vastuvõtlikus. Üle poolte (59%) internetikasutajatest UK-s eelistab näha vähem asjakohaseid reklaame kui rohkem suvalisi reklaame. Siiski väidab 45% interneti kasutajatest, et enamus reklaame, mida nad internetis näevad, on täiesti juhuslikud ega seostu kuidagi nende huvidega. Seejuures 55% kasutajatest eelistab asjakohast reklaami, kui koduleht pakub kvaliteetset sisu.

Internetiturundus Euroopas 2013

Internetireklaami mahud Euroopas kasvavad 2013. aastal 146,22 miljardi dollarini, seejuures Lääne-Euroopas ulatuvad investeeringud 123,17 miljardini ja Ida-Euroopas 23,12 miljardi dollarini. Samuti on kasvanud meediakulude kogumaht Euroopas.  Käesoleval aastal on oodata meediakulude kasvu Lääne-Euroopas 2,4% ja Ida-Euroopas kuni 8%.

Analüüsides meediakulude kasvu on näha selget kasvutrendi digitaalturunduse valdkonnas. IAB AdEx Bencmhark 2012 Euroopa andmetel ületavad digitaalmeedia reklaamikulud esimest korda ajalehereklaami kulusid võttes 2. positsiooni meediakulude turuosast. Seejuures on märgata pöördvõrdelist seost ajalehereklaami ja online reklaamimahtude vahel.

Prindi ja online reklaami mahud

Lääne-Euroopas ulatuvad 2013. aastal digitaalmeedia investeeringud 30,7 miljardi dollarini. Võrdluseks Ida-Euroopa, kus reklaamikulud on oluliselt väiksemad ja digitaalmeedia kulud ulatuvad 4,1 miljardi dollarini.

Digitaalmeedia turuosa kasvu on ennustatud ka järgnevateks aastateks. Kui käesoleval aastal moodustab digitaalmeedia osakaal reklaamikuludest Lääne-Euroopas 24,9% ja Ida-Euroopas 17,7% siis 2016. aastaks on eMarketeri hinnangul Euroopa digitaalmeedia kulud 44,45 miljardit dollarit, hõlmates Lääne-Euroopas meediareklaami turuosast 29,5% (38,66 milj. $) ja Ida-Euroopas 20,6%(5,85 milj. $)

Millest on tingitud digitaalmeedia kulude kasv?

IAB AdEx Bencmhark 2012 Euroopa andmetel on online reklaamikulude kasv tingitud suuresti digitaalmeedia arengust ning uutest reklaamikanalite arengust:

  • Videoreklaam
  • Mobiilireklaam
  • Reaalajas maksustatavad reklaamid (RTB ehk real-time bidding)
  • Sotsiaalmeedia keskkonnad
  • Lokaliseerumine ja mobiilne otsing

Sotsiaalmeedia

Koos digitaalmeedia reklaamimahu kasvuga on progressiivselt kasvanud ka sotsiaalmeedia reklaami kulud. 2013 aastal ulatuvad Lääne-Euroopa sotsiaalmeedia reklaamikulud 1,99 miljardi dollarini moodustades 6,5% digitaalmeedia reklaamikuludest. Ida-Euroopas tõusevad kulud  250 miljoni dollarini, mis on 6,1% digitaalmeedia kuludest. Seega on läänes ja idas märgata sarnaseid trende. Võrreldes ülemaailmse statistikaga jäävad Euroopa trendid pisut alla keskmise, olles käesoleval aastal 7,3% digitaalmeedia reklaamikuludest. Ka järgmised aastad ennustavad sotsiaalmeedia reklaamikulude kasvu.

Mobiilireklaam

2012. aastal omas nutitelefone ligi veerand Eurooplastest, ulatudes 25,3% -ni Lääne-Euroopas ehk 104,9 miljonit inimest. Ida-Euroopas oli sama näitaja 19,3% elanikkonnast ehk 81,9 miljonit nutitelefoni. Võrdluseks Eesti statistika, kus on toimunud tõeline nutirevolutsioon ning 2013 aastas I kvartalis oli nutitelefonide omanikke juba 56,3%, mis on oluliselt kõrgem Euroopa keskmisest statistikast. Lisaks tasub mainida, et eelmine aasta viiekordistus tahvelarvutite müük Eestis ning nutitelefonide müük moodustab 75% telefonide kogumüügist.

Koos nutitelefonide plahvatusliku levikuga on mõistagi kasvanud ka mobiilireklaamide turuosa. Mobiiliturunduse reklaamide mahud Ida-Euroopas olid 2012.a. 70,4 miljonit dollarit. Käesoleval aastal prognoositakse turu kasvu kuni 117 miljoni dollarini. Aastaks 2016 prognoositakse 261 miljonit dollarit, mis teeb nelja aasta kasvuks tervelt 271%.

Otsing

Analüüsides digitaalmeedia mahtusid on otsingureklaam kõige tugevam segment digitaalmeedia kulutustes, ulatudes eelmise aasta seisuga pea 50%-ni kogu digitaalmeedia kulude mahust. Antud graafik põhineb IAB AdEx Bencmhark uuringul, kus ei ole kujutatud sotsiaalmeedia osa ja eraldi välja toodud mobiilireklaami.

Digitaalmeedia reklaami segmendid

Kokkuvõte

Turundajad on üha enam omaks võtnud reklaamikampaaniate läbi viimise erinevates kanalites. Seejuures on oluliselt kasvanud digitaalmeedia reklaami osa, kuna tegu on nn uue meediaga, mis pakub turundajatele uusi väljakutseid ja võimalusi. Kas Sinu ettevõtte turundusstrateegia vastab meedia trendidele?

Teksti esialgne autor on Jaanika Kivilo.

Google

Vaata kõiki postitusi

© 2016 Kõik õigused kaitstud. Oleme iseseisvalt tegutsev ja õigusi omav WSI frantsiisiäri.