Eksport internetis- välisturgudele sisenemise ABC

Eksport internetis- välisturgudele sisenemise ABC

Eksport internetis- välisturgudele sisenemise ABC

03. juuli 2012, Kristjan-Paul Raude, Kodulehed, Makstud meedia - PPC, SEO

Kaubandustõkete vähenemine ja infotehnoloogia areng pakuvad uusi võimalusi väikese ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelistumiseks. Kusjuures interneti kasutamise ja ekspordi vahel on seos: riigid, kus on kõrgem interneti kasutajate osakaal, ekspordivad rohkem.

eksport ja internetiturundusInternet on väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks oluline konkurentsieelis välisturgudele sisenemisel. Kui traditsiooniliselt on välisturgudele sisenemine olnud piiratud eelkõige vahendite puudumise tõttu, siis nüüd on võimalik end esitleda sama professionaalse ja silmapaistvana kui seda on suured ettevõtted.

Väikesed ettevõtted, mis soovivad alustada ekspordiga, on silmitsi erinevate sisemiste ja väliste takistustega. Suurimateks ekspordi barjäärideks on hirm konkurentsi, kõrgete kulude ja liigse riski ees. Ettevõtte siseselt on takistusteks vajaminevate ressursside puudus ja vähesed teadmised välisturgudest. Neid takistusi on võimalik olulisel määral vähendada, kui kasutada ekspordiks internetti.

Kuidas aitab internet eksportida?

 • kiire ja soodne suhtlusvahend koostööpartnerite ja klientidega kontakteerumisel
 • efektiivsed turundus- ja reklaamivõimalused
 • sihtturu informatsiooni kogumine ekspordi planeerimiseks
 • tooteid/teenuseid saab müüa otse välismaisele kliendile
 • usaldusväärsuse suurendamine partnerite silmis
 • olulise info ja materjalide jagamiseks
 • ekspordiks vajaliku dokumentatsiooni täitmiseks/saatmiseks
 • saadetiste teekonna jälgimiseks

Ekspordiga alustamise ABC

A- Välisturu analüüs. Olles välja valinud sobivad sihtturud, tuleks esmalt läbi viia põhjalik turuanalüüs. Analüüsi tegemiseks sobib kasutada Google AdWords Keyword Tool’i ja Google Insights’i. Keyword Tool abil saab hinnata, mille järgi on turul nõudlus. Vastavalt märksõnade otsingumahtudele on võimalik leida populaarsemad tooted ja konkurentsitihedus.

Google Insights’i otsingute statistika abil saab võrrelda otsingumahtude mustreid piirkondade, kategooriate ja ajavahemike lõikes. Google Insight võimaldab näha nõudluse muutumist ning prognoosida tuleviku nõudlust ehk olla sammu võrra konkurentidest ees. Samuti saab hinnata nõudluse hooajalist kõikumist ning potentsiaalsete klientide arvu piirkondade ja linnade lõikes.

B- Professionaalne veebilahendusKodulehe tegemine ning turundusalase info tõlkimine on küll lihtne, kuid keelelised, kultuurilised, seadusandlikud ning muud erinevused loovad ootamatuid väljakutseid.

Eksportijate jaoks on kõige olulisem hea kodulehekülg, mis tooks ka tulemusi ehk käibe ja kasumi kasvu. Selleks peab koduleht olema lihtsalt kasutatav, arusaadav, hästi üles ehitatud (müügitunnel, call-to-action), huvitava sisuga, tekitama usaldusväärsust ning loomulikult peab olema koduleht otsingumootoritele optimeeritud.

C- Nähtavus. Kui koduleht on valmis, on vaja, et kliendid seda külastaksid. Selleks peab koduleht olema otsingumoororites nähtaval kohal. Kiire tulemuse saavutamiseks sobib alguses kasutada Google AdWords’i, kuid selle eest tuleb maksta. Pealegi, need summad on välismaal väga suured!

Oluline on rõhku panna kodulehe optimeerimisele ehk SEO-le. Esimesed tulemused ilmnevad alles paari kuu jooksul, kuid pikas perspektiivis tasub SEO end sadu kordi paremini ära.  SEO-ga saadav külastajate hulk on piiritu. Võrreldes SEO-ga, toob AdWords sisse vaid sente.

Mis võib valesti minna?

 • Ei tunta välisturgu. Enne ekspordiga alustamist tuleks teha põhjalik turu analüüs.
 • Ei osata hinnata kulude mahtu. Välisturgudele sisenemisel tuleb turundusse panustada märkimisväärne summa. Kindlasti tuleks uurida nt AdWords’i kasutamisel märksõnade maksumust ja otsingusagedust, et hinnata võimalikku kulu.
 • Ei kasutata internetiturunduse võimalusi. Ekspordil on oluline kasutada efektiivseid vahendeid ettevõtte turundamiseks. Läbi tuleks mõelda internetiturunduse ABC.
 • Kultuurilised erinevused. Ainult inglise keelest enam ei piisa! Kasutades veebilehel erinevaid võõrkeeli, aitab see oluliselt suurendada müüki. Peamised internetis kasutatavad keeled on inglise, jaapani, hiina, saksa, prantsuse ja hispaania keel. Keelevalik mõjutab ka veebilehe ülesehitust. Läänes levivaid keeli loetakse suunaga ülevalt alla ja vasakult paremale. Enim tähelepanu saavad seega lehe ülaserv ja vasak äär, kuhu paigutatakse ka reklaam. Kui kodulehe kasutaja räägib nt heebrea keelt, loeb ta teksti suunaga paremalt vasakule. Seega, reklaam peaks olema sel juhul paigutatud lehe erinevatesse külgedesse. Loomulikult kehtib sama ka info, piltide ja graafikute paigutamisel. Mõnede graafikute puhul võib nende sisu erineva lugemissuuna puhul täielikult muutuda. Samuti tuleks olla tähelepanelik piltide valikul: nt islamimaades ei tohiks kasutada provokatiivseid pilte naistest, kuna seda peetakse solvavaks. Sama kehtib ka värvide valikul: värvidel on riigiti erinev tähendus, nt valge värv võib tähendada puhtust ning samas ka leina.
 • Ajavahe. Rahvusvahelised ettevõtted peavad tagama, et päringutele vastatakse võimalikult kiiresti. Potentsiaalsed kliendid võivad asuda teises ajavööndis, kuid nad ootavad siiski kiiret vastust. Sama olukord on ka helistamisega: kõnedeks tuleb valmis olla 24h ööpäevas. Seejuures kellaaja puhul tuleb selgelt välja tuua, kas kasutatakse 12h või 24h süsteemi.

Internetis eksportimise eelised:

 • Lihtsus. Oluliselt lihtsam on ekspordiga alustada interneti vahendusel, kui minna ise välismaale koostööpartnereid/kliente otsima. Internet vähendab ka kultuurilistest erinevustest tulenevaid probleeme.
 • Odavam kui koostöö välismaise meedia- või turundusagentuuriga.
 • Kiire. Põhjaliku turuanalüüsi, professionaalse kodulehe, optimeerimise ja makstud reklaami kasutamine võimaldab isegi väikestel ettevõtetel edukalt võistelda suurtega ning võita kliente. Kasutades efektiivselt internetiturunduse võimalusi, on esimesed tulemused kiiresti saavutatavad.
 • Mõõdetavad tulemused. Internetis on analüütika programmide abil võimalik kõike jälgida ja selle põhjal teha turundus- ja müügialaseid otsuseid.
 • Sobib väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele. Internetis on oluline tekitada kliendis usaldust. Suurus ei ole oluline, usaldusväärsus on.

WSI on rahvusvaheline internetiturunduse agentuur, mis on esindatud enam kui 80 riigis. See aitab meil pakkuda oma klientidele põhjalikke välisturu analüüse koos soovitustega. Loomulikult oleme abiks ka välisturu tarbeks professionaalse kodulehe tegemisel. Kui olete mõelnud oma toodete/teenuste eksportimisele ja vajaksite abi turu olukorra kaardistamisel, saatke e-mail info@wsionline.ee või helistage +372 688 8098.

Vaata kõiki postitusi

© 2016 Kõik õigused kaitstud. Oleme iseseisvalt tegutsev ja õigusi omav WSI frantsiisiäri.