5 sammu edukaks sotsiaalmeedia kampaaniaks

5 sammu edukaks sotsiaalmeedia kampaaniaks

5 sammu edukaks sotsiaalmeedia kampaaniaks

23. juuli 2012, Maarja Laide, Sotsiaalmeedia

social media

Sotsiaalmeediat kasutab Eestis ligi 600 000 inimest, sealhulgas Facebook’i kasutajaid on ligi 470 000. Sotsiaalmeedia populaarsus on kasvutrendis ja sotsiaalmeedia turundust kasutavad üha rohkem ettevõtteid. Kuna sotsiaalmeedia on võrdlemisi uus turunduskanal ei oska paljud ettevõtted selle eeliseid ära kasutada ja kampaaniate planeerimisel tehakse mitmeid vigu.

TNS Emori uuringu kohaselt kasutab sotsiaalmeediat 46% eesti elanikest, sealhulgas 38% on mõne ettevõte fännid. Inimestele meeldib ettevõtteid fännata, et olla kursis viimaste uudiste ja sooduspakkumistega. Ettevõttele pakub sotsiaalmeedia võimalus klientidega vahetult suhelda ja tekitada tugevamat sidet brändiga. Magdalena Pawlowiczi sõnul sooritavad 51% tarbijatest suurema tõenäosusega ostu kui nad on brändi fännid Facebook’is. Erinevad praktikad on tõestanud, et sotsiaalmeedia turundus tasub end ära, kui seda õigesti teha.

5 sammu eduka kampaaniani

Eduka sotsiaalmeedia turunduskampaania aitab luua läbimõeldud ja kooskõlastatud tegevus, mis põhineb 5 sammul:

  • eesmärgid Eesmärkide seadmine
  • Kampaania väljatöötamine
  • Sidumine üldise turundusplaaniga
  • Kampaanialehtede loomine ja kampaania läbiviimine
  • Tulemuste mõõtmine

Enne kampaania alustamist, tuleb selgeks teha eesmärgid, miks on ettevõttel vaja sotsiaalmeedia turundust ja mida sellega saavutada tahetakse. On see meililisti täiendus, uute klientide võitmine, teavitustöö, bränding või lisamüük? Eesmärgid lähtugu sihtrühmast. Vastavalt eesmärkidele tuleb valida sobivad sotsiaalsed leheküljed, kus soovitud sihtrühmani kõige efektiivsemalt läheneda.

Kampaania väljatöötamisel tuleb arvestada, et iga sotsiaalmeedia kanal nõuab isemoodi strateegiat ja lähenemist. Selles faasis tuleb paika panna eraldi tegevusplaan iga valitud sotsiaalmeedia kanali kohta. Blogid ja foorumid on hea vahend kasutajate harimiseks ja sellega lisaväärtuse loomiseks. Facebook ja Google+ on head kanalid brändinguks, klienditeeninduseks ja kliendilojaalsuse loomiseks, samuti suuremad võimalused tarbijamängude korraldamiseks. Youtube nõuab videokonteksti olemasolu. Twitter konkreetseid sõnumeid ja üleskutseid. Nagu ka eesmärkide valikul tuleb ka kanali puhul arvestada sobivust eesmärkide ja sihtrühmaga ning kindlasti vastava kanali kampaaniate piirangutega. Pane paika eelarve ja tähtajad.

Kampaaniat planeerides ära unusta seda siduda üldise turundusplaaniga. Facebooki fännikogumise kampaania annab suurepärase võimaluse koguda kasutajate e-maile, mida saab hiljem näiteks e-maili turunduses kasutada.

Kampaanialehtede loomisel arvesta, et lehed toetaks nii visuaalselt kui funktsionaalsuselt üksteise tegevust. Kampaania nõuab endast suuremat tähelepanu sotsiaalmeediale. Kuna sotsiaalmeedia kujutab endast kiiret meediat, kus suhtlus toimub vahetult, siis tuleb pidevalt jälgida, mida külastajad postitavad. Samuti tasub jälgida, kuidas valitud strateegiad töötavad ja katsetada erinevaid lahendusi.

Viimane etapp on tulemuste mõõtmine. Vastavalt eesmärgile tuleb valida ka mõõtmismeetod. Fännide arvu järgi ei saa öelda, mitu lisamüüki sellega tehti, küll aga on see arvestatav number, kui eesmärgiks oli tuntuse suurendamine. Adekvaatse vastuse müügitulemustele annab näiteks Google Analtics, kust saab vaadata, mitu ostu läbi sotsiaalmeedia sooritati. Kasutajate meelsus näitab, kuidas on kujunenud ettevõte maine ja tuntus. Lisaks tasub võrrelda sotsiaalmeeda investeeringu tauvust teiste meediate ROI’ga, mis näitab kui hästi sotsiaalmeedia töötab sinu ettevõtte jaoks võrreldes teiste kanalitega.

Kasuta abi, kui vaja

Sotsiaalmeedia turunduskampaania haldamine võib esialgu tunduda lihtne ja mõne lihtsama Facebooki kampaaniaga saabki igaüks hakkama. Mahukas erinevaid sotsiaalmeedia lehti hõlmav kampaania on aga aeganõudev ja pidev töö, mis nõuab palju pühendumist. Paljud digitaalmeedia agentuurid pakuvad ka sotsiaalmeedia kampaaniaid, mida on soovitatav kasutada kui endal aega napib.

Teksti esialgne autor on Jaanika Kivilo.

Vaata kõiki postitusi

© 2016 Kõik õigused kaitstud. Oleme iseseisvalt tegutsev ja õigusi omav WSI frantsiisiäri.